22.5.12

Criced / Cricket

The girls' and boys' cricket teams have been competing in the past few days.  Special congratulations to the girls for bringing the shield home!


Mae timau criced y bechgyn a'r genethod wedi cystadlu yn y dyddiau diwethaf.  Llongyfarchiadau arbennig i'r genod am ddod adref efo'r tarian!
1 comment:

E.A.O said...

YEEEEEEAAAHHHH !!!!