19.4.12

Celtiaid - Celts

Local historian Mrs Eflyn Owen-Jones visited the Juniors today to tell them about the Celtic artefacts found in Llyn Cerrig Bach, near Valley.

Daeth y hanesydd lleol Mrs Eflyn Owen-Jones i ymweld a'r Adran Iau heddiw efo cyflwyniad am yr arteffactau  Celtaidd o Lyn Cerrig Bach ger Y Fali.
No comments: