8.3.12

Taith Natur - Nature Walk

Year 4 took a walk to Trefignath Burial Chamber as preparation for their forthcoming project...


Aeth Blwyddyn 4 am dro i Siambr Gladdu Trefignath fel man cychwyn ar gyfer eu prosiect nesaf...
1 comment:

Sophie B said...

LOL Had fun!!!