24.2.12

Zimbabwe

Last term the School Council gave Mr Casey Jones some wind-up torches to take to orphanages and leper colonies in Zimbabwe.  Today Mr Jones returned to school to give an excellent presentation about his recent visit to Africa.


Tymor diwethaf fe wnaeth y Cyngor Ysgol rhoi fflach lampau i Mr Casey Jones i gymryd i gartrefi gwahangyflwyr ac amddifatai yn Zimbabwe.  Heddiw daeth Mr Jones yn ol i'r ysgol gyda chyflwyniad gwych am ei brofiadau diweddar yn Affrica.

No comments: