29.2.12

Bee Bot


Here are some Year 2 pupils using their control skills to send a Bee Bot on a journey around the universe!


Dyma rai o blant Blwyddyn 2 yn defnyddio eu medrau rheoli i yrru Bee Bot ar siwrne o amgylch y bydysawd!No comments: