29.2.12

Bee Bot


Here are some Year 2 pupils using their control skills to send a Bee Bot on a journey around the universe!


Dyma rai o blant Blwyddyn 2 yn defnyddio eu medrau rheoli i yrru Bee Bot ar siwrne o amgylch y bydysawd!Bug Club

@Bug_Club   Year 2 and 3 pupils are enjoying the regular opportunities to engage with the online version of our Bug Club reading scheme online...

Mae Blwyddyn 2 a 3 yn mwynhau'r cyfle i ddarllen y fersiwn digidol o'n cyfres darllen "Bug Club" arlein, ac ymateb i'r heriau...


24.2.12

Zimbabwe

Last term the School Council gave Mr Casey Jones some wind-up torches to take to orphanages and leper colonies in Zimbabwe.  Today Mr Jones returned to school to give an excellent presentation about his recent visit to Africa.


Tymor diwethaf fe wnaeth y Cyngor Ysgol rhoi fflach lampau i Mr Casey Jones i gymryd i gartrefi gwahangyflwyr ac amddifatai yn Zimbabwe.  Heddiw daeth Mr Jones yn ol i'r ysgol gyda chyflwyniad gwych am ei brofiadau diweddar yn Affrica.

23.2.12

Collins Big Cat

Here's another home learning tip. You can download the excellent Collins Big Cat app from the iTunes store to help improve reading skills.


Dyma mwy o gyngor am ddysgu ar yr aelwyd.  Fe allwch lawrlwytho yr 'app' Collins Big Cat o'r siop iTunes er mwyn hybu sgiliau darllen.
21.2.12

Safonau Bwyd - Food Standards

The children thoroughly enjoyed a play and workshops today which promoted key messages from the Food Standards Agency.

Fe wnaeth y plant mwynhau sioe a gweithdai heddiw oedd yn hybu negeseuon pwysig yr Asiantaeth Safonau Bwyd.
Ceidwaid Chwarae - Play Rangers

The Play Rangers continue to encourage creative play with their lunchtime sessions.  We've added more pictures to the Picasa album!


Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i albwm Picasa y Ceidwaid Chwarae - dyma nhw yn annog plant y babanod i chwarae'n greadigol!Dydd Mawrth Ynyd - Shrove Tuesday


10.2.12

Diwrnod y Caribi - Caribbean Day

Thank you to the kitchen staff for organising the Caribbean Day today!  Very tasty! More images here.


Diolch i staff y gegin am drefnu Diwrnod y Caribi heddiw!  Blasus iawn!  Mwy o luniau yma.  


1.2.12

Canolfan Conway Centre

Here are some pictures of Years 4, 5 and 6 taking part in team building and climbing activities at the Conway Centre today...


Dyma luniau o Flynyddoedd 4, 5 a 6 yn cymryd rhan mewn gweithgareddau adeiladu tim a dringo yng Nghanolfan Conway heddiw...