24.1.12

Nyth Glesni - Glesni's Nest

These children have built a new nest for Glesni the Robin - one of the characters in the book 'Y Goeden Bisgedi Siocled'.  Good job!


Mae'r plant yma wedi adeiladu nyth newydd i Glesni y Robin Goch - un o gymeriadau'r llyfr 'Y Goeden Bisgedi Siocled'.  Da iawn chi!
No comments: