12.1.12

Ceir - Cars

The Juniors have been measuring the speed of cars outside the school recently...


Mae'r Adran Iau wedi bod yn mesur cyflymder ceir tu allan i'r ysgol yn ddiweddar...

No comments: