26.1.12

Ceidwaid Chwarae - Play Rangers

The Play Rangers have landed in Kingsland!  Here are some pictures from their first lunchtime session.  We will be adding more pictures to the Picasa Album as the scheme progresses.  The Play Rangers will be holding a Launch Day at Ysgol Kingsland in order to promote the scheme.  The launch day starts at 12pm on Saturday 28th January.


Mae'r Ceidwaid Chwarae wedi landio yn Kingsland!  Dyma lluniau o'r sesiwyn gyntaf amser cinio.  Byddwn yn ychwanegu mwy o luniau i'r albwm Picasa wrth i'r cynllun mynd yn ei flaen.  Bydd y Ceidwaid Chwarae yn cynnal Ddiwrnod Lawnsiad yn Ysgol Kingsland er mwyn hyrwyddo y cynllun.  Mae'r lawnsiad yn cychwyn am 12pm ar Ddydd Sadwrn y 28ain o Ionawr.

2 comments:

harri said...

this was very fun

chloe said...

i loved it