13.12.11

Disgo - Disco

The Juniors hit the dancefloor after school tonight to celebrate the last week of term!


Dyma'r Adran Iau yn dathlu wythnos olaf y tymor wrth ddawnsio disgo!

No comments: