20.12.11

Nadolig Llawen - Merry Christmas

We wish you all a happy Christmas!


Dymunwn Nadolig hapus i bawb!Carolau - Carols


Here's the school choir taking part in a carol service at St Cybi's Church.


Dyma gôr yr ysgol yn canu yn wasanaeth carolau Eglwys Sant Cybi.


17.12.11

Aladdin

We visited Venue Cymru in Llandudno to see the panto.


Aethom i Venue Cymru, Llandudno i weld y panto.14.12.11

Meithrin - Nursery


The Nursery children performed a nativity play yesterday, assisted by some of the older children.  More images in our "Christmas 2011" Picasa album.Dyma plant y feithrin yn perfformio stori'r geni ddoe, gyda cymorth gan rai o'r plant mawr.  Mwy o luniau yn yr albwm Picasa "Nadolig 2011".Consuriwr - Magician

Magician Howard Hughes visited the infants children today.


Daeth y consuriwr Howard Hughes i weld plant y babanod heddiw.Christingles

Here are a couple of children from Mrs Owen's class with their festive creations...


Dyma ddau o blant o Ddosbarth Mrs Owen efo eu gwaith llaw Nadoligaidd...13.12.11

Disgo - Disco

The Juniors hit the dancefloor after school tonight to celebrate the last week of term!


Dyma'r Adran Iau yn dathlu wythnos olaf y tymor wrth ddawnsio disgo!

9.12.11

Cinio 'Dolig - Christmas Dinner

Thank you to the kitchen staff for a very tasty Christmas dinner!


Diolch i staff y gegin am Ginio Nadolig blasus iawn!


Kingsland's Got Talent

Move over JLS - here's the next big boy band!  Congratulations to the boys from Mrs Hood's class on winning our talent contest which takes place after our Christmas Dinner every year.


Dyma ser nesaf y byd pop!  Llongyfarchiadau i'r bechgyn yma o ddosbarth Mrs Hood am ennill ein sioe dalent blynyddol.  Cawsom ymlacio a mwynhau'r adloniant ar ol ein Cinio 'Dolig.

2.12.11

Sioe Nadolig - Christmas Show

The celebrations came early to Kingsland this year as we started the festive season with our Christmas Show. For more pictures, click here.


Daeth dathliadau'r wyl yn gynnar i Kingsland eleni wrth i ni ddechrau mis Rhagfyr efo ein Sioe Nadolig.  Am fwy o luniau, cliciwch yma.  

Canolfan Morswyn Centre

We welcomed our friends from Morswyn Resource Centre to see a special performance of our Christmas Show.


Fe wnaethom groesawu ein cyfeillion o Ganolfan Adnoddau Morswyn i weld perfformiad arbennig o'r Sioe Nadolig.