9.11.11

Twitter

As it seems to be growing in popularity Ysgol Kingsland is back on Twitter.  It's another way for parents and friends of the school to keep up to date with what our children are up to!


Mae'n ymddangos fod y wefan Twitter yn dal i dyfu felly rydym wedi atgyfodi cyfrif Ysgol Kingsland.  Mae'n ffordd arall i rieni a ffrindiau'r ysgol derbyn newyddion am weithgareddau plant Kingsland!


No comments: