14.11.11

Sesiwn Blasu - Tasting Session

Thank you to the kitchen staff for organising tonight's school dinner tasting event.  Those who were present know that it is possible to use a bicycle to make a fruit smoothie.  Watch the video for proof!


Diolch i staff y gegin am drefnu sesiwn blasu yn yr ysgol heno.  Os oeddych yn bresennol mi fyddwch yn gwybod ei fod yn bosib i ddefnydio beic i wneud smwthi ffrwythau.  Gwyliwch y fideo i weld tystiolaeth!


No comments: