25.10.11

Parti Llefaru

Fideo o barti llefaru Blwyddyn 4...


A video of our Year 4 recital group...


15.10.11

Parti Riley

Llongyfarchiadau i Ddosbarth Mrs Owen ar lwyddiant Parti Riley - mae gennym £165 yn y gronfa yn barod.  Cliwich yma i ddarllen am Gronfa Riley.


Congratulations to Mrs Owen's class for successfully organising Parti Riley - we have £165 raised already.  Click here to read about the Riley Fund.

6.10.11

Gwasanaeth Tan - Fire Service

Diolch i Mr Gardner am ddod i siarad am ei waith pwysig efo plant Miss Jones.


Thank you to Mr Gardner for coming to tell Miss Jones' class about his important job.
Bwyta'n Iach - Healthy Eating


Dannedd - Teeth

Mae'r cynllun brwsio danned yn parhau i blant Dosbarth Mrs Griffith a Miss Jones!


The healthy teeth plan continues for Mrs Griffith and Miss Jones' classes!
Cyfansoddi - Composing

Mae Blynyddoedd 5 a 6 wrthi'n gweithio ar brosiect cerdd digidol.  Gobeithiwn llwytho eu gwaith i fyny i'r we yn fuan i chi gael ei glywed.


Years 5 and 6 are currently working in a digital music project.  We hope to have their music up online soon for you to hear!Chutney

Mae Dosbarth Mr Pawson wedi bod yn brysur yn gwneud "Chutney'r Hydref" gyda llysiau o'r ardd - ac wedyn ysgrifennu am y broses wrth gwrs!


Mr Pawson's class have been busy making "Autumn Chutney" with vegetables from the garden - and then writing about the process of course!