7.9.11

Yr Ardd Ysgol - 2011 - The School Garden

Cawsom newyddion da yn ystod y gwyliau!  Mae gardd yr ysgol wedi ennill y drydedd wobr yn nghystadleuaeth “Ardd Ysgol 2011” y Gymdeithas Amaethyddol Frehninol Cymru.  Roeddwn yn falch iawn i dderbyn gwerth £50 o hadau o gwmni Sutton Seeds.  Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi gweithio mor galed ar y gerddi!

We had some good news during the holidays!  The school garden won the third prize in the "School Garden 2011" competition run by the Royal Welsh Agricultural Society.  We were delighted to receive £50 worth of seeds from Sutton Seeds.  Congratulations to everyone who has worked so hard in the gardens!


No comments: