14.9.11

Naid Awyr - Skydive

Mae Mr Gareth Hughes wedi cwblhau ei Naid Awyr ac wedi codi swm mawr o arian i'r ysgol wrth wneud - diolch o galon i Mr Hughes ac i bawb sydd wedi cefnogi.  Gallwch wneud cyfraniad trwy Paypal wrth glicio ar y botwm ar ochr dde'r sgrin.  Cofiwch wylio'r fideo - dewr iawn Mr Hughes!


Mr Gareth Hughes has completed his Skydive and has raised a large amount of money for the school in the process - massive thanks to Mr Hughes and all who supported.  It's not too late to donate - click on the button on the menu on the right to donate by Paypal.  Don't forget to take a look at the video - very brave, Mr Hughes!

2 comments:

Al.H said...

Thank you very much Mr.Hughs for raising money for the school.You must be brave.

Al.H said...

Mr.Hughes you are the bravest man I no well I no your braver than my dad.