7.9.11

Gliniadur - Laptop


Diolch am eich gwaith da unwaith eto eleni yn casglu tocynnau Tesco.  Rydym wedi derbyn gliniadur newydd wythnos yma!

Thank you for your great efforts in collecting Tesco vouchers again this year.  We’ve received a new laptop this week!2 comments:

Al.H said...

Thanh you Mr.Roberts for letting the school have nice stuff.

Al.H said...

Thanh you Mr.Roberts for letting the school have nice stuff.