30.9.11

Blwyddyn 7 - Year 7

Daeth rhai o enethod Blwyddyn 7 yn ol i'r ysgol ar ddechrau'r wythnos.  Dyma nhw yn ateb rhai o gwestiynau'r dosbarth am Ysgol Uwchradd Caergybi...


Some of the Year 7 girls returned to Kingsland at the start of the week.  Here they are answering some questions about Ysgol Uwchradd Caergybi...
1 comment:

cookie said...

cookie says ..............

i will miss you all