18.7.11

Hwyl Fawr! - Farewell!

Roedd rhai o famau Blwyddyn 6 wedi trefnu i'r plant dathlu diwedd eu gyrfaoedd ysgol gynradd yn yr Hwylfan.  Gobeithio cawsoch chi hwyl, a gobeithio eich bod wedi mwynhau'r wythnos yn YUC.  Pob lwc i chi ym Mis Medi!


Some of the Year 6 mums organised a celebration for the children at the Fun Centre in Caernarfon.  We hope you had fun and enjoyed the week in YUC.  Best wishes for September!1 comment:

C.E.H said...

Awww thanks, missing you guys already, its cool in high school though!