13.6.11

Taith Gerdded - Coastal Walk

Diolch yn fawr iawn i Mrs Rowenna Jones sydd yn riant i un o blant yr ysgol am godi £201 i Ysgol Kingsland wrth gymryd rhan mewn taith gerdded noddedig.  Cliciwch yma i ddarllen fwy am y llwybrau arfordirol bendigedid sydd ar agor i'r cyhoedd ar Ynys Cybi.


Thank you very much indeed to parent Mrs Rowenna Jones, who has raised £201 for Ysgol Kingsland by taking part in a sponsored walk.  Click here to read more about the beautiful coastal walks which are open to the public on Holy Island.No comments: