6.6.11

Criced - Cricket


Mae dosbarth Mr Pawson yn derbyn hyfforddiant criced bob bore Dydd Llun ar hyn o bryd.  Mr Pawson's class are receiving cricket coaching every Monday morning at present.

1 comment:

K.E said...

cricket is so much fun. I actually hit the ball!