22.6.11

Codi Arian - Raising Money

Dyma ddau frawd yn helpu gwerthu tocynnau raffl yn ystod noswaith dawnsio Naini.  Diolch hogia, a diolch i Miss Kelly hefyd!


Here are two brothers helping to sell raffle tickets during their Naini's dance evening.  Thank you boys, and thanks to Miss Kelly too!

1 comment:

C.E.H said...

well done :)