7.5.11

Ffair Wanwyn - Spring Fair

Diolch i bawb am fynychu'r Ffair Wanwyn heddiw.  Roedd yn braf iawn gweld gymaint o blant, rhieni, cyn-ddisgyblion a chyfeillion yr ysgol yn cefnogi!  Codwyd tua £1100 - gwych.


Thank you to everyone who supported today's Spring Fair.  It was lovely to see so many children, parents, past-pupils and friends of the school in attendance!  We raised about £1100 - excellent.

No comments: