5.5.11

Cestyll - Castles

Mae plant Miss Jones a Miss Jeffrey wedi bod yn brysur iawn yn ystod y gwyliau - dyma rhai o'r cestyll sydd wedi cael eu hadeiladu yng Nghaergybi!


Miss Jones and Miss Jeffrey's children have been very busy during the holidays - here are some of the castles that have been built in Holyhead!


No comments: