12.5.11

Alice in Wonderland

Daeth cwmni drama M&M i'r ysgol i berfformio "Alice in Wonderland" i'r plant bore 'ma.  Diolch am eich ymroddiad diweddar tuag at godi arian, sydd yn helpu i dalu am brofiadau arbennig fel hyn. 


M&M Theatrical Productions came to school this morning to perform "Alice in Wonderland" for the children.  Thank you for your recent fundraising efforts which help pay for these kind of treats.

No comments: