19.5.11

Conwy

Aeth dosbarthiadau Mrs Hood, Mrs Owen a Mr Pawson i Gonwy wythnos yma i weld y Castell, Plas Mawr a'r Galeri.


Mrs Hood, Mrs Owen and Mr Pawson's classes visited Conwy this week to see the Castle, Plas Mawr and the Gallery.
15.5.11

Glan Llyn 2011

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o benwythnos Glan Llyn 2011.


Click here to see more pictures of the 2011 Glan Llyn weekend.


"Twenty years from now, you will be more disappointed by the things that you DIDN'T do than by the ones you did do" - Mark Twain
12.5.11

Alice in Wonderland

Daeth cwmni drama M&M i'r ysgol i berfformio "Alice in Wonderland" i'r plant bore 'ma.  Diolch am eich ymroddiad diweddar tuag at godi arian, sydd yn helpu i dalu am brofiadau arbennig fel hyn. 


M&M Theatrical Productions came to school this morning to perform "Alice in Wonderland" for the children.  Thank you for your recent fundraising efforts which help pay for these kind of treats.

10.5.11

Newyddlen - 22 - Newsletter

Copiau papur ar gael o'r ysgol neu Siop Rowenna.
Paper copies available from the school or Rowenna's Stores.
7.5.11

Ffair Wanwyn - Spring Fair

Diolch i bawb am fynychu'r Ffair Wanwyn heddiw.  Roedd yn braf iawn gweld gymaint o blant, rhieni, cyn-ddisgyblion a chyfeillion yr ysgol yn cefnogi!  Codwyd tua £1100 - gwych.


Thank you to everyone who supported today's Spring Fair.  It was lovely to see so many children, parents, past-pupils and friends of the school in attendance!  We raised about £1100 - excellent.

5.5.11

Cestyll - Castles

Mae plant Miss Jones a Miss Jeffrey wedi bod yn brysur iawn yn ystod y gwyliau - dyma rhai o'r cestyll sydd wedi cael eu hadeiladu yng Nghaergybi!


Miss Jones and Miss Jeffrey's children have been very busy during the holidays - here are some of the castles that have been built in Holyhead!