5.4.11

Ysgol Y Mor - Classe De Mer

Roedd hi'n ddiwrnod oer a gwlyb ar y Fenai heddiw, ond gwelsom amrywiaeth o grancod ac adar.  Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm Ysgol Y Mor 2010/11.


It was a cold and wet day on the Straits today, but we still saw a variety of birds and crabs.  We've added more pictures to the Classe De Mer 2010/11 album.  


No comments: