11.4.11

Garddio - Gardening

Mae'r polytunnel newydd yn cadw'r plant mawr yn brysur iawn yn ystod amser cinio, a mae Dosbarth Miss Jones yn gweithio ar thema "Tyfu" ar hyn o bryd!


The new polytunnel is keeping the children very busy at lunchtime, and Miss Jones' class are working on the theme "Growing" at the moment!No comments: