8.4.11

Diogelwch - Safety

Dyma ddau o blant Dosbarth Mrs Hood yn derbyn gwobr am ennill y gystadleuaeth poster diogelwch.  Diolch i Tesco ac i Patton Construction sydd am ddechrau adeiladu'r estyniad newydd ar gyfer archfarchnad Caergybi yn fuan.  Cliciwch yma i ymweld a wefan i blant amdan ddiogelwch ar feysydd adeiladu.


Here are two children from Mrs Hood's class receiving prizes for winning the safety poster competition.  Thank you to Tesco and to Patton Construction who are about to start work on an extension for the Holyhead store.  Click here to visit a website about safety on building sites for children.  

No comments: