11.4.11

Cyfnod Sylfaen - Foundation Phase

Rydym wedi dechrau defnyddio'r ardal tu allan newydd.  Mae'n gamgymeriad i feddwl mai dim ond chwarae mae plant yn y Cyfnod Sylfaen.  Mae'r athrawon yn darparu heriau penodol mewn ardaloedd gwahanol.  Yma, er enghraifft, nid chwarae yn unig yn y tywod mae'r plant, ond cydweithio fel tîm i ddarganfod bondiau rhif o 10 ar wyau Pasg sydd wedi eu cuddiad yn y tywod.   


The new foundation phase outdoor area is in use!  Some people think that the Foundation Phase is all about play, but don't be fooled!  The teachers create specific challenges in fun settings.  Here, for example the children aren't just playing - the group are working as a team to find Easter egg number bonds of 10 hidden in the sand!


No comments: