2.3.11

Smotyn!

Dyma fideo o barti cyd-adrodd Blwyddyn 1 a 2 yn perfformio 'Smotyn' - cerdd am gi direudus!
Here's a video of Year 1 and 2 pupils reciting the poem 'Smotyn' - a poem about a mischevious dog!No comments: