25.3.11

Gwyl Gwyddoniaeth - Science Festival

Newyddion da - mae fideo Ysgol Kingsland wedi ennill y wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth Gyfathrebu Gwyl Gwyddoniaeth Bangor 2011!  Diolch i bawb sydd wedi gweithio'n galed ar y prosiectau yn y fideo, diolch i'r genethod am fynegi safbwynt yr ysgol mor dda, a diolch hefyd i'r noddwyr, Waitrose, am y siec o £450 i'r ysgol.  Cliciwch ar y fideo isod i wylio neges yr ysgol i Brif Weinidog y Cynulliad...


Good news - Ysgol Kingsland's video has won the first prize in the Bangor Science Festival Communication Competition 2011!  Thank you to everyone who has worked hard on the projects featured in the video; thanks to the girls for expressing the school's viewpoint so well, and thanks also to the sponsors, Waitrose, for the £450 prize money.  Click on the video below to see the school's message to the assembly's First Minister...


    

3 comments:

K.E said...

that video was great! And congratulations on first prize.

pinky said...

Well done 1st place its amazing

C.E.H said...

the Hot choc was absolutely BRILLIANT, I recommend it!