1.3.11

Dirwnod Dewi Sant

Dyma rhai o'n plant yn dathlu Dydd Gwyl Dewi mewn gwisg Cymreig traddodiadol.
Here are some of our pupils celebrating St David's Day in traditional Welsh dress.

No comments: