12.2.11

Jolly Phonics

Ers 2009 rydym wedi bod yn darparu cardiau fflach 'Jolly Phonics' i bob plentyn yn Adran y Babanod.  Mae'r cynllun yn apelio i ddysgwyr gweledol, clybodol a kinesthetic.  Cofiwch ymarfer y synau a'r symudiadau efo'ch plant wrth ddarllen adref.  Mae'r plant yn gyfarwydd efo'r caneuon hefyd, a gan fod Cymraeg yn iaith ffonetig, mae'r cynllun yn helpu gosod sylfaen ar gyfer darllen yn y ddwy iaith!

Since 2009 we have provided 'Jolly Phonics' flashcards for every pupil in the Infants Classes.  The scheme is designed to appeal to visual, auditory and kinesthetic learners.  Please take time to practice the sounds and actions with your children during your reading time at home.  The children are familiar with the songs too, and as Welsh is a phonetic language the scheme helps to lay a foundation for reading in both languages!

No comments: