15.2.11

Garddio - Gardening

Mi fydd yn ddwy flynedd mis yma ers i ni sefydlu gerddi ysgol yn Kingsland, ac rydym yn dal i gamu ymlaen - dyma luniau o blant Mr Pawson yn helpu yn y 'polytunnel' newydd.


It will be two years this month since we established the school gardens in Kingsland, and we continue to move forward - here we see Mr Pawson's children helping in the new polytunnel.


12.2.11

Jolly Phonics

Ers 2009 rydym wedi bod yn darparu cardiau fflach 'Jolly Phonics' i bob plentyn yn Adran y Babanod.  Mae'r cynllun yn apelio i ddysgwyr gweledol, clybodol a kinesthetic.  Cofiwch ymarfer y synau a'r symudiadau efo'ch plant wrth ddarllen adref.  Mae'r plant yn gyfarwydd efo'r caneuon hefyd, a gan fod Cymraeg yn iaith ffonetig, mae'r cynllun yn helpu gosod sylfaen ar gyfer darllen yn y ddwy iaith!

Since 2009 we have provided 'Jolly Phonics' flashcards for every pupil in the Infants Classes.  The scheme is designed to appeal to visual, auditory and kinesthetic learners.  Please take time to practice the sounds and actions with your children during your reading time at home.  The children are familiar with the songs too, and as Welsh is a phonetic language the scheme helps to lay a foundation for reading in both languages!

8.2.11

Awduron - Authors

Daeth yr awduron Steve Barlow a Steve Skidmore, sef "The 2Steves" i weld plant yr Adran Iau heddiw.  Cliciwch yma i weld gwefan y par.


The authors Steve Barlow and Steve Skidmore, known as "The 2 Steves" visited the Juniors today. Click here to visit the pair's website.Amser Chwarae - Playtime

Mae'r Cyngor Ysgol wedi archebu adnoddau newydd ar gyfer amser chwarae.  Mwynhewch, plant!


The School Council has ordered new playtime resources.  Enjoy!


Gwaith adeiladu - Building work

Mae'r adeiladwyr wedi dechrau ar yr ardal Cyfnod Sylfaen newydd...


The builders have started on the new Foundation Phase area...