10.1.11

Plant Mewn Angen - Children In Need

Diolch am gefnogi'r diwrnod di-wisg ysgol ar ddiwrnod olaf y tymor.  Er bod presenoldeb yn isel oherwydd y tywydd oer, fe wnaethom lwyddo i godi £78.20 i Blant Mewn Angen.

Thank you for supporting the non-school uniform day on the last day of term.  Despite a low attendance due to the cold weather, we still managed to raise £78.20 for Children In Need.

No comments: