15.12.10

The Giving Machine

Fedrwch helpu i godi arian i Ysgol Kingsland bob tro rydych yn siopa arlein trwy ddefnyddio gwefan TheGivingMachine.  Nid oes cost ychwanegol i chi - mae'r siop yn talu cyfraniad ar eich rhan! Fe wnewch ddarganfod 250 o siopau gwahanol ar y wefan yn cynnwys amrywiaeth eang o siopau enwog.  Ewch i www.thegivingmachine.co.uk:
COFRESTRWCH fel siopwr / cefnogwr
DEWISIWCH i gefnogi Ysgol Kingsland, Caergybi
COFIWCH i fewngofnodi bob tro yr ydych yn siopa arleinYou can help to raise funds for Ysgol Kingsland every time you shop online by using TheGivingMachine.  There is no additional cost to you - the shop pays a contribution on your behalf!  You will find over 250 different shops on the website, including a wide variety of high street stores.  Visit www.thegivingmachine.co.uk:
REGISTER as a shopper / giver
CHOOSE to support Ysgol Kingsland, Holyhead
REMEMBER to login in every time you shop onlineNo comments: