20.12.10

Ensemble Kingsland


Ensemble a pharti cyd-adrodd Ysgol Kingsland.
Ysgol Kingsland's ensemble and recital group.Eira yn Kingsland - Snow in KingslandNewyddlen - 19 - Newsletter
17.12.10

Santa

Daeth Santa i weld plant Blwyddyn D, 1 a 2 heddiw.Santa came to see the children in Years R, 1 and 2 today.

16.12.10

Gweithdy Nadolig! - Christmas Workshop!

Mae'n draddodiad poblogaidd ym Mlwyddyn 5 a 6 erbyn hyn i'r plant creu addurniadau allan o goed ar gyfer y Nadolig.  Maent wedi bod yn brysur iawn yn y gweithdy heddiw!


It's become a popular tradition by now for the Year 5 and 6 children to create decorations out of logs.  They've have been busy in the workshop today!15.12.10

The Giving Machine

Fedrwch helpu i godi arian i Ysgol Kingsland bob tro rydych yn siopa arlein trwy ddefnyddio gwefan TheGivingMachine.  Nid oes cost ychwanegol i chi - mae'r siop yn talu cyfraniad ar eich rhan! Fe wnewch ddarganfod 250 o siopau gwahanol ar y wefan yn cynnwys amrywiaeth eang o siopau enwog.  Ewch i www.thegivingmachine.co.uk:
COFRESTRWCH fel siopwr / cefnogwr
DEWISIWCH i gefnogi Ysgol Kingsland, Caergybi
COFIWCH i fewngofnodi bob tro yr ydych yn siopa arleinYou can help to raise funds for Ysgol Kingsland every time you shop online by using TheGivingMachine.  There is no additional cost to you - the shop pays a contribution on your behalf!  You will find over 250 different shops on the website, including a wide variety of high street stores.  Visit www.thegivingmachine.co.uk:
REGISTER as a shopper / giver
CHOOSE to support Ysgol Kingsland, Holyhead
REMEMBER to login in every time you shop onlinePanto 2010

Aethom a'r plant i Venue Cymru, Llandudno i weld Cinderella.  Pawb wedi mwynhau - yn cynnwys yr athrawon!

We took the children to see Cinderella at Venue Cymru, Llandudno.  Everybody enjoyed the performance - not least the teachers!9.12.10

Canolfan Adnoddau Morswyn

Daeth ein cyfeillion o Ganolfan Adnoddau Morswyn i weld perfformiad ychwanegol o Sioe Nadolig y plant.

We welcomed our friends from Morswyn Resource Centre to watch an additional performance of the children's Christmas Show.   


7.12.10

Sioe Nadolig 2010 Christmas Show

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o Sioe Nadolig Ysgol Kingsland.


Click here to see more pictures from Ysgol Kingsland's Christmas Show.