18.11.10

BBC Cymru Wales

Mwynhewch bump o wefannau newydd i blant 7-11 oed gan BBC Cymru Wales. Gemau addysgiadol i CA2.  Clicwich isod!


Enjoy five new websites for children aged 7-11 from BBC Cymru Wales. Educational games for KS2. Click on the titles below!


Ein Byd
Gwyliwch fideos daearyddiaeth ac ewch ati i greu eich posteri a'ch ffilmliau eich hun.
Watch geography videos then create your own posters and films.  


Saffari Gwyddoniaeth
Chwaraewch gemau gwyddoniaeth a chasglwch a gwyliwch 90 o gardiau fideo gwyddonol.
Play science games and collect and watch 90 scientific video cards.


Dinesydd Da
Helpwch drigolion Llanllanast i adfer eu tref yn y casgliad yma o weithgareddau addysg bersonol a chymdeithasol rhyngweithiol.
Help the people of Llanllanast save their town with this collection of interactive personal and social education activities.


Ar Daith
Dewch i ddarganfod hanes anhygoel y bobl a ymfudodd i bedwar ban y byd yn ystod y ddwy ganrif ddiwethaf.
Come and discover the amazing history of the people who migrated to all parts of the globe during the last two centuries.


Codi Cwestiwn
Dysgwch am grefyddau mawr y byd yn y gweithgareddau addysg grefyddol rhyngweithiol yma.
Learn about the world's major religions in these interactive religious education activities.


Syrcas Gerdd
Yn y Syrcas Gerdd fe gewch chi wrando ar bob math o gerddoriaeth a chyfansoddi eich darnau eich hun.
In the Music Circus you can listen to all kinds of music and create your own compositions.

No comments: