15.11.10

Ailgylchu Papur - Recycling Paper

Mae Dosbarth Mrs Owen wedi cymryd ein ymgyrch ailgylchu gam ymhellach - wrth fynd trwy'r broses ailgylchu yn y dosbarth!


Mrs Owen's class have taken our recycling initiative a step further - by going through the whole recycling process in the classroom!






No comments: