19.10.10

Glanhau'r Traeth - Beach Clean

Blwyddyn 5 a 6 yn cyd-weithio gyda Phartneriaeth Plas Cybi ar draeth Porth Dafarch.


Year 5 and 6 work in tandem with the Plas Cybi Partnership on Porth Dafarch Beach.

18.10.10

Newyddlen 18 Newsletter

Astro Antics

Ewch i weld safwe Astro Antics - safwe newydd i helpu plant i ddysgu Cymraeg!


Visit the Astro Antics website - a new site to help children to learn Welsh!


12.10.10

Ysgol Y Mor - Classe De Mer

Heddiw oedd Diwrnod 1 o brosiect Ysgol y Mor 2010/11.  Aeth Blwyddyn 6 i Biwmares i gyfeirianu, a dysgu am hanes y Fenai.   Gallwch weld mwy o luniau yma.


Cliciwch YMA i weld fideo o'r diwrnod ar ein sianel Youtube...


Today was Day 1 of the Classe De Mer project for 2010/11.  Year 6 went orienteering in Beaumaris Castle, and learnt about the history of the Menai Straits.  We'll be posting a video soon.  You can see more pictures here.


Click HERE to see a video of the day on our Youtube channel...

9.10.10

Pel Droed - Football

Chwaraeodd y tîm ysgol eu gem gyntaf yn y cynghrair newydd ddoe.  Mae gennym dîm ifanc eleni, ond maent yn llawn brwdfrydedd er iddynt golli 4-0 yn erbyn Ysgol Santes Fair.


The school team played its first game in the new league yesterday.  We've a young team this year, but they're full of enthusiasm despite a 4-0 loss at St Mary's.
4.10.10

Coginio - Cooking

 

Ucheldre


Aeth Blwyddyn 6 i'r Ucheldre i ddysgu am hanes 


Year 6 visited the Ucheldre to learn about the history of the Olympic Games...