3.9.10

Croeso! - Welcome!

Croeso yn ol i bawb ar ol y gwyliau.  Braf oedd clywed straeon y plant am eu gwyliau a chael croesawu plant newydd y Meithrin hefyd.  Gobeithiwn hefyd fod plant Blwyddyn 7 wedi mwynhau eu diwrnodau gyntaf yn yr ysgolion uwchradd.


Welcome back to everyone after the holidays!  It has been nice to hear the children's stories about their holidays and great to welcome the new Nursery children too.  We also hope that Year 7 have enjoyed their first days in their secondary schools!

4 comments:

Chelsey M. said...

So far, So good, thx Mr Roberts!

Charlie R. said...

Im Enjoying Bodedern So Far!!!

Josh P.O said...

I am having a graet time at friars :)

g.thomas said...

hey everone!!! missing kingsland already but really enjoying bodedern. hoping to visit soon.