28.6.10

Hufen Ia - Ice Cream

Diolch i faer newydd Caergybi, Cyngh. J.V.Owen am ddod a hufen ia i bob plentyn yn yr ysgol!


Thank you to Holyhead's new mayor, Cllr J.V.Owen for bringing a free ice cream for every child in school!

Ysgol Y Mor - 3 - Classe De Mer


Diwrnod 3 o brosiect Ysgol Y Mor ym Miwmares. Mwy o luniau yma.Day 3 of the Classe De Mer project in Beaumaris.  More images here.

21.6.10

Technoleg - Technology

Aeth Bl5a6 i YUC heddiw i gymryd rhan mewn sesiynau coginio a CAD/CAM.


Y5&6 visited YUC today to take part in cookery and CAD/CAM sessions.

Amser Chwarae - Playtime

The new playtime craze is den-building in the copse on the Junior field...
Mae adeiladu llochesau yng nghoedwig yr Adran Iau yn boblogaidd ar hyn o bryd!
16.6.10

Llysiau - Vegetables

Cawsom letys o'r ardd i ginio wythnos diwethaf!


We had lettuce from the garden with our dinner last week!10.6.10

Blog Cwpan y Byd - World Cup Blog

Cliwciwch yma i ddarllen blog Cwpan y Byd Blwyddyn 6.


Click here to read Year 6's World Cup blog.