28.5.10

Naid Noddedig - Sponsored Bounce


Diolch am gasglu arian i'r ysgol - gobeithio cawsoch hwyl ar y castell!

Thank you for your fundraising efforts - we hope you had fun on the castle!

25.5.10

Cwmni'r Fran Wen


Daeth Cwmni'r Fran Wen i'r ysgol heddiw i berfformio eu sioe diweddaraf "C'laen" i Flwyddyn 5 a 6.

Cwmni'r Fran Wen visited the school today to perform their latest show "C'laen" to Years 5 and 6.

Pel Droed - Football


Anlwcus Kingsland: 3-0 oedd y sgor yn Ysgol Y Parc heno...

Unlucky Kingsland: the score at Ysgol Y Parc tonight was 3-0...

21.5.10

Pel Rwyd - NetballDa iawn i'r tim pel rwyd am ddyfalbarhau heddiw yn erbyn tim cryf iawn, a llongyfarchiadau wrth gwrs i dim Llanfawr!

Well done to the netball team for their perseverance today against very strong opposition, and congratulations to Llanfawr!

Y Creu - The Creation

Addysg Shell Education


Gweithdai gwyddoniaeth gyda adran addysg y cwmni Shell.

Science workshops with the education wing of oil company Shell.

18.5.10

Glan Llyn 2010

Mwy o luniau yma.

More images here.

12.5.10

Tim Pugh

Gwaith celf Blwyddyn 6 wedi ei ysbrydoli gan waith Tim Pugh ac Andy Goldsworthy.

Year 6's artwork inspired by Tim Pugh and Andy Goldsworthy.

Classe De Mer 2

Diwrnod llwyddianus arall i blant Blwyddyn 6 heddiw - sef Diwrnod 2 o'r prosiect 'Ysgol Y Mor'. Cliciwch yma i weld mwy o luniau, neu yma i weld fideo o'r plant ar ein sianel Youtube.

Another successful day for Year 6 today - the second day of the 'Classe De Mer' project. Click here to see more pictures, or here to see a video of the children on our Youtube channel.


Crwbanod - Tortoises

11.5.10

Bocs Jwnc


Gorsaf pwer ydi'r model diweddaraf sydd wedi cael ei greu o focs jwnc blwyddyn 1 a 2...

The latest creation made from Year 1 and 2's 'bocs jwnc' is a power station...

6.5.10

Morrisons

Aeth dosbarth Mrs Owen i Morrisons heddiw...

Mrs Owen's class visited Morrisons today...

5.5.10

Rygbi - Rugby


Cafodd y tim hwyl yn y cystadleuaeth 'tag' yng Nghlwb Rygbi Llangefni ddoe...

The team had fun in the 'tag' rugby competition at Llangefni Rugby Club yesterday...

4.5.10

Trydan - Electricity


Medrau Meddwl - Thinking Skills

Dychmygwch eich bod yn gyfrifol am gyllid teulu. Penderfynwch beth yw'r eitemau pwysicaf i wario eich pres arnynt...

Imagine you are in charge of a family's finances. Decide which of these items are the most important to spend money on...