22.4.10

Humpty Dumpty


Thema Dosbarth Mrs Griffith...
Mrs Griffiths' class' current theme...

13.4.10

Maths Whizz
Ydych chi wedi gwneud eich gwersi Maths Whizz yn ystod y gwyliau? Cofiwch bydd yr athrawon yn gwirio pwy sydd wedi gwneud pan ddewch yn ol! Da iawn i KatieE1 sydd wedi ennill 15 credyd wythnos yma!

Have you completed your Maths Whizz lessons during the holidays? Remember that the teachers will be checking who has done when you return! Well done to KatieE1 who has earned 15 credits online this week!