1.3.10

Golchi Dwylo - Handwashing


Diolch i Mrs Williams o gwmni Eden Foodservices am helpu i ddysgu plant y babanod am olchi dwylo'n effeithiol heddiw!

Thanks to Mrs Williams from Eden Foodservices for helping to teach the infants' children about effective handwashing today!

No comments: