3.3.10

Cyngor Ysgol - School Council


Aeth y capteiniaid i'r Ysgol Uwchradd heddiw i eistedd i fewn ar eu cyfarfod cyngor ysgol a rhannu syniadau. Diolch i ddisgyblion YUC am y croeso!

The captains visited the High School today to sit in on a school council meeting and share ideas. Thank you to the YUC pupils for the welcome!

No comments: