27.2.10

Meithrin - Nursery


Dyma plant y Meithrin yn datblygu eu geirfa Cymraeg yn ystod sesiwn Addysg Gorfforol gyda ffocws ar liwiau...

Here are the Nursery children developing their Welsh language skills in a Physical Education session focussing on colours...

1 comment:

go me said...

they look so cute!!!!