9.2.10

Cymunedau yn Gyntaf - Communities First


Dyma un o enethod Blwyddyn 5 yn derbyn ei gwobr am ennill y cystadleuaeth creu poster yn ystod y cyfarfod Partneriaeth Plas Cybi heno.

Here's one of our Year 5 girls receiving her prize at the Plas Cybi Partnership meeting tonight having been victorious in their recent poster competition.

No comments: