15.1.10

School Closure - Cau'r Ysgol


Datganiad gan y Pennaeth:

Dydd Gwener 15 Ionawr, penderfynwyd cau'r ysgol yn gynnar oherwydd mater iechyd a diogelwch. Oherwydd bod y prif beipen dwr wedi torri nid oedd y toiledau yn gweithio am gyfnod sylweddol. Ar ol ymgynghori gyda'r Awdurdod Addysg ar Bwrdd Dwr ac ar ol asesu'r sefyllfa, penderfynwyd y dylid cau'r ysgol.

Ar ol i'r cyflenwad dwr gael ei ddychwelyd yr oedd yn bosib cadw gweddill y disgyblion yn yr ysgol ond er mwyn hwylustod rhoddwyd y dewis i'r rhieni adael eu plant yn yr ysgol neu eu hebrwng adref yn gynnar. Carwn ddiolch i bawb am eich cydweithrediad.

Statement from the Headteacher:

On Friday, 15th January, the decision was taken to close the school early due to health and hygiene issues. As a result of a burst main, water and toilet facilities were not available for a significant period of time. The school consulted with the Local Authority and the Water Board and based on the available information decided that it was necessary to close the school.

Subsequently, the water supply was restored and those pupils whose parents had not yet been contacted were able to safely remain in the building. To lessen the inconvenience, parents who arrived early to pick up their children were given the option of taking the pupils home or leaving them in school until the end of the school day. We thank you for your understanding.

No comments: